top of page

Toimintamalli ja arvot

Vilperi tarjoaa lapsille turvallisen, hauskan ja kannustavan oppimisympäristön. Harjoitamme erilaisia kädentaitoja, liikumme monipuolisesti, leivomme, retkeilemme ja opiskelemme elämän tärkeitä taitoja pienryhmissä. 

Pienryhmähetket mahdollistavat kiireettömän ja rauhallisen toimintahetken sekä aikuisen läsnäolevan vuorovaikutuksen lapsen kanssa.

 

 Toimintaamme Vilperissä ohjaavat arvot: lapsilähtöisyys, turvallisuus ja yhteisöllisyys.

Lapsilähtöisyys

Lasten hyvinvointi on meille tärkeintä. Säännölliset lapsikokoukset mahdollistavat lasten kuuntelua, kuulluksi tulemista sekä osallistamista. Olemme aidosti läsnä, ja tarjoamme lapsille joustavan ympäristön, jossa on tilaa leikille, luovuudelle, tutkimiselle ja ihmettelylle. 

Turvallisuus

Pidämme tiivisti yhteyttä vanhempiin, ja huolehdimme sovittujen toimintatapojen toteutumisesta. Lapsille olemme aidosti läsnä ja syliin pääsee aina.

Yhteisöllisyys

Arvostamme avoimuutta ja yhdessä tekemistä. Huomioimme lasten ja perheiden erilaiset tarpeet.

Ruokaa omasta keittiöstä

Päiväkoti Vilperissä ruoan valmistuksesta vastaa oma keittäjä. Ruoka valmistetaan alusta saakka itse omassa keittiössämme. 

lumiukko.jpg
bottom of page